ЗАЕТИ

Към момента в Бизнес Комплекс „Елена” са заети около 80% от помещенията.

Част от наемателите може да откриете тук.